ปูนขาว ปูนไฮเดรต

ปูนขาว ชื่อทางเคมี "แคลเซียมไฮดรอกไซด์" หรือ ปูนไฮเดรต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการนำแคลเซียมออกไซด์ที่ผ่านกระบวนการเผาและย่อยขนาดเป็นเกล็ดแล้วไปทำปฏิกิริยากับน้ำในเครื่องผสม และทำการตีเพื่อย่อยผลิตภัณฑ์หลังจากที่ทำปฏิกิริยากับน้ำให้แตกเป็นผงนำไปผ่านเครื่องคัดขนาดจนได้เป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในรูปผง ขนาดประมาณ 170-230 เมช (mesh) 

การใช้งาน สามารถนำไปใช้ได้หลายหลาย เช่น

1.ปรับค่าความเป็นด่างของน้ำให้เพิ่มขึ้น

2.ปรับสภาพความเป็นกรดด่างของน้ำ และปรับความบริสุทธิ์ของน้ำด้วยการทำให้ตกตะกอน

3.เป็นสารแต่งเติมในเนื้อสี ให้ความสว่างในเนื้อสี

4. กำจัดความกระด้างของน้ำ, สารปรับสภาพความเป็นกรด, ดึงสารเจือปนต่าง ๆ หรือช่วยตกตะกอนสิ่งเจือปน

5. การปรับสภาพความเป็นกรดด่าง และปรับสภาพความบริสุทธิ์ของน้ำตาล