กรดกำมะถัน 33%, 50% , 98%

กรดซัลฟิวริก 33%,50%,98% (Sulfuric Acid) หรือกรดกำมะถัน

อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่ายกรดซัลฟิวริก ผลิตในประเทศไทย ขนาดบรรจุ 25-1000 กก./ถัง

คุณสมบัติของกรดซัลฟิวริกและการนำไปใช้งาน

กรดซัลฟิวริกหรืออีกชื่อหนึ่ง กรดกำมะถัน ละลายได้ในน้ำ สามารถใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมที่พบมาก
ประโยชน์ของกรดกำมะถันใช้ในการผลิตปุ๋ย การผลิตแร่ การสังเคราะห์เคมี การกำจัดน้ำเสีย ใช้เป็นสารละลายอิเล็กทรอไลต์ในแบตเตอรี่และกระบวนการกลั่นน้ำมัน
นำมาใช้ในการปรับค่า ความเป็นกรด - ด่าง ในน้ำทิ้งสำหรับอุตสาหกรรม และนำมาใช้เติมแบตเตอรี่รถยนต์

 

กรดซัลฟิวริก

กรดซัลฟิวริก (Sulfuric Acid) สามารถใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอะไรบ้าง?

อย่างที่ทราบกันดีว่า กรดซัลฟิวริก (Sulfuric Acid) มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า กรดกำมะถัน เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่สามารถละลายน้ำได้ เป็นของเหลวใส ไม่มีสีและกลิ่น และนำไปใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การผลิตยางพารา, การผลิตปุ๋ย, ผลิตแร่, นำไปสังเคราะห์เคมี รวมถึงนำไปใช้เติมแบตเตอรี่รถยนต์

นอกจากนั้น กรดซัลฟิวริก (Sulfuric Acid) นั้นยังสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมสีย้อมและเม็ดสี และสามารถนำมาใช้ในการปรับค่า ความเป็นกรด - ด่าง ในน้ำทิ้งสำหรับอุตสาหกรรม เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียได้อีกด้วย ซึ่งบางอุตสาหกรรมก็สามารถนำมาเป็นสารกัดแร่ อาทิ สังกะสีและทองคำ หรือนำไปขัดทำความสะอาดชิ้นงานที่ทำจากแร่ 2 ชนิดนี้ก็ได้เช่นกัน

โดยทั่วไปแล้ว กรดซัลฟิวริก ที่นำมาใช้งานในอุตสหากรรมต่างๆ จะมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปตามลักษณะที่นำไปใช้งาน ตั้งแต่ 33%, 50% และ 98% เช่น หากนำไปใช้เป็นสารละลายอิเล็กทรอไลต์ในแบตเตอรี่และกระบวนการกลั่นน้ำมัน เพื่อนำไปเติมแบตเตอรี่รถยนต์จะใช้ความเข้มข้นอยู่ 33%สำหรับรถยนต์ทั่วไป และความเข้มข้น 50%สำหรับรถโฟล์คลิฟ บางอุตสาหกรรมอาจใช้กรดซัลฟิวริกความเข้มข้นมากถึง98% กรดซัลฟิวริกเมื่อนำไปผสมน้ำจะทำให้เกิดความร้อนจนสูงถึง 130-180 องศาเซลเซียส ฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสหรือใกล้ชิดกับสารเคมีชนิดนี้จะต้องมีความรู้ความชำนาญโดยเฉพาะ

แม้ว่า กรดซัลฟิวริก จะถูกกำหนดตามกฎหมายว่าเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2553 แต่จะต้องมีความเข้มข้นมากเกิน 50% ขึ้นไปถึงจะจัดเป็นวัตถุอันตรายตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ฉะนั้นผู้ผลิต นำเข้าส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองต้องได้รับการอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม แต่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียน นั่นเอง ซึ่งบริษัท อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมถูกต้องตามกฎหมายกำหนดอย่างแน่นอน