โซเดียมโมโนซัลไฟต์

            

Sodium Monosulfite (โซเดียมโมโนซัลไฟท์)

          โซเดียมโมโนซัลไฟท์ ใช้สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตทองรูปพรรณ

          สินค้านำเข้าจากประเทศ ญี่ปุ่น บรรจุ 25 กก./ถุง