สารเคมี

สารส้ม โซดาไฟ กรดเกลือ โซเดียมคาร์บอเนต
กรดซิตริก กรดไนตริก ฯลฯ คุณภาพดี

อาร์ เอช เค กรุ๊ป ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
สารเคมีสำหรับอุตสาหกรรม คุณภาพสูง มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ

 

สารเคมีที่จัดจำหน่าย


 • กรดเกลือ 35% ( Hydrochloric Acid ) อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่ายกรดเกลือ ขนาดบรรจุ 25 กก./ถัง 220 กก./ถัง และ 1000 กก./แท็งค์ คุณสมบัติของกรดเกลือหรือกรดไฮโดรคลอริก กรดเกลือ เป็นสารประ...

 • กรดเกลือแห้ง หรือ Sodium Bisulfate อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่ายกรดเกลือแห้ง ผลิตในประเทศเยอรมัน ขนาดบรรจุ 25 กก./ถุง คุณสมบัติและการนำไปใช้งานของกรดเกลือแห้ง หรือ Sodium Bisulfate กร...

 • กรดซัลฟิวริก 33%,50%,98% (Sulfuric Acid) หรือกรดกำมะถัน อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่ายกรดซัลฟิวริก ผลิตในประเทศไทย ขนาดบรรจุ 25-1000 กก./ถัง คุณสมบัติของกรดซัลฟิวริกและการนำไปใช้งาน กร...

 • กรดซิตริก (กรดมะนาว) อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่ายกรดซิตริก ขนาดบรรจุ 25 กก./ถุง กรดซิตริก หรือกรดมะนาวของบริษัท อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำกัด เป็นสินค้าคุณภาพดี ใช้สำหรับอาหาร (food grade) ...

 • กรดไนตริก 68% ( Nitric Acid ) อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่ายกรดไนตริก นำเข้าจากประเทศเกาหลี ขนาดบรรจุ 35 กก./ถัง คุณสมบัติของกรดไนตริกและการนำไปใช้งาน กรดไนตริกมีลักษณะเป็นของเหลวไม่มี...

 • กรดอะซิติก หรือกรดน้ำส้ม ( Acetic Acid ) อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่ายกรดอะซิติก สินค้าผลิตในประเทศอเมริกา ขนาดบรรจุ 30 กก./ถัง คุณสมบัติและการนำไปใช้งานของกรดอะซิตริก กรดอะซิติก เป็น...

 • เกลือล้างเรซิน เกลือบริสุทธิ์ 97.5% , 99.9% หรือ โซเดียมคลอไรด์ อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่ายเกลือล้างเรซิน เกลือบริสุทธิ์ ผลิตในประเทศไทย ขนาดบรรจุ 25 กก./ถุง คุณสมบัติของเกลือล้างเรซ...

 • โซดาไฟ (Sodium Hydroxide) อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่ายโซดาไฟ 50%, 98%, 99% คุณสมบัติของโซดาไฟ โซดาไฟ หรือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Sodium Hydroxide ซึ่งเป็น...


 • Sodium monosulfite.jpg
  Sodium Monosulfite (โซเดียมโมโนซัลไฟท์) โซเดียมโมโนซัลไฟท์ ใช้สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตทองรูปพรรณ สินค้านำเข้าจากประเทศ ญี่ปุ่น บรรจุ 25 กก./ถุง


 • น้ำยาล้างไขมัน อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่ายน้ำยาล้างไขมัน ผลิตในประเทศไทย ขนาดบรรจุ 25 กก./ถัง คุณสมบัติและการนำไปใช้งานของน้ำยาล้างไขมัน เป็นสารละลายที่มีฤทธฺ์เป็นกรด ใช้สำหรับล้างไ...

 • แบเรียมไฮดรอกไซด์ Barium Hydroxide อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่ายแบเรียมไฮดรอกไซด์ Barium Hydroxide สินค้านำเข้าจากอิตาลี ขนาดบรรจุ 50 กก./ถัง คุณสมบัติและการนำไปใช้งานของแบเรียมไฮดรอกไ...

 • แพค ( PolyAluminium Chloride) 10% , 30% อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่ายแพค เป็นสารช่วยการตกตะกอนในน้ำ มีทั้งชนิดที่เป็น ผง 30% (แพคขาวใช้กับน้ำบริโภค และแพคเหลืองมี 2 แบบคือ ใช้กับน้ำบริ...

 • เฟอริกคลอไรด์ (Ferric Chloride ) 46% อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่าย เฟอริกคลอไรด์ (Ferric Chloride ) 46% สินค้า ผลิตในประเทศ บรรจุ 30 กก./ถัง คุณสมบัติและการนำไปใช้งานของเฟอริกคลอไรด์ ...

 • สารส้มชนิดใส ( ผง , ก้อน ) (Ammonium Alum) อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่ายสารส้มชนิดใส สินค้าผลิตในประเทศไทย ขนาดบรรจุ 30 กก./ถุง คุณสมบัติของสารส้มและการนำไปใช้งาน สารส้มชนิดใส ลักษณะเ...

 • ขุ่นก้อน.jpg
  สารส้มชนิดขุ่น (Aluminium Sulfate) สารส้ม เป็นสารที่ช่วยให้สารแขวนลอยในน้ำตกตะกอน เพื่อให้น้ำใส ส่วนมากจะใช้ในการผลิตน้ำประปาและน้ำอุปโภค รวมถึงใช้ในอุตสาหกรรมที่อาจมีน้ำเสียจากก...

 • ซิงค์ ออกไซด์ (Zinc Oxide) อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่าย ซิงค์ ออกไซด์ (Zinc Oxide) คุณสมบัติและการนำไปใช้งานของซิงค์ ออกไซด์ (Zinc Oxide) มีลักษณะเป็นผงที่ไม่ละลายในน้ำและใช้ผสมในผลิ...

 • คลอรีนผง คลอรีนเม็ด อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่ายคลอรีน 65% 70% 90% คุณสมบัติของคลอรีน คลอรีนใช้เป็นสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ของขบวนการผลิต น้ำดื่ม-น้ำ รวมถึงทั้งใช้ในการบำบัดน้ำเสียและนิย...

 • ปูนขาว หรือ ปูนไฮเดรต อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่ายปูนขาว ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม ปูนขาว ชื่อทางเคมี "แคลเซียมไฮดรอกไซด์" หรือ ปูนไฮเดรต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการนำแคลเซียมออกไซด์ที่ผ่...


 • สารกันบูด (Sodium Benzoate Powder) บรรจุ 25 กก./ถุง อาร์ เอช เค กรุ๊ป ผู้ผลิตและจำหน่ายสารกันบูด สูตรเคมี C7H5NaO2 สินค้าเกรดสำหรับอาหาร (food grade) นำเข้าจากประเทศจีน สารกันบูด (...