แพค 10%,30%

แพค ( PolyAluminium Chloride) 10% , 30%

อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่ายแพค เป็นสารช่วยการตกตะกอนในน้ำ มีทั้งชนิดที่เป็น ผง 30%
(แพคขาวใช้กับน้ำบริโภค และแพคเหลืองมี 2 แบบคือ ใช้กับน้ำบริโภค และ ใช้ักับน้ำเสียจากอุตสาหกรรม)
บรรจุ 25 กก./ถุง และสำหรับแพคน้ำ 10% บรรจุ 25 กก./ถัง แพคที่บริษัทนำเข้ามา เป็นของประเทศจีน
แต่เรามีการคัดเลือกโรงงานผลิต ที่ได้มาตรฐาน

คุณสมบัติและการนำไปใช้งานของแพค

เป็นสารช่วยการตกตะกอนในน้ำ สามารถใช้งานแทนสารส้มน้ำได้ มีการกัดกร่อนที่น้อยมาก ง่ายต่อการใช้และการจัดเก็บ

แพค