กรดเกลือ 35%

กรดเกลือ 35% ( Hydrochloric Acid )

อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่ายกรดเกลือ ขนาดบรรจุ 25 กก./ถัง 220 กก./ถัง และ 1000 กก./แท็งค์

คุณสมบัติของกรดเกลือหรือกรดไฮโดรคลอริก

กรดเกลือ เป็นสารประกอบเคมีประเภทกรดละลายในน้ำ ไม่มีสี หรือมีสีใสออกเหลือง
กลิ่นฉุน เป็นสารละลายไฮโดรเจนคลอไรด์ เป็นกรดแก่ ที่มีการกัดกร่อนสูง กัดสนิมเหล็กและกัดหินปูนได้ดี 

กรดไฮโดรคลอริก

        

 

กรดเกลือ นำไปใช้อะไรได้บ้าง

เหมาะสำหรับใช้ในกระบวนการทำทรายล้าง กรวดล้าง นอกจากนี้ยังสามารถนำ ไปใช้สำหรับล้างเรซิน ที่ใช้ในระบบผลิตน้ำกลั่น (DI Water) ได้อีกด้วย กรดเกลือ ถูกใช้อย่างกว้างขวางในการผลิตสารประกอบอินทรีย์ เช่น ไวนิลคลอ ไรด์ สำหรับผลิต PVC พลาสติก และ MDI/TDI (Toluene Diisocyanate) สำหรับผลิต โพลียูรีเทน, (polyurethane)