โซดาไฟ 50%, 98%, 99%

โซดาไฟ (Sodium Hydroxide)

อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่ายโซดาไฟ 50%, 98%, 99%

คุณสมบัติของโซดาไฟ

โซดาไฟ หรือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Sodium Hydroxide ซึ่งเป็นสารประกอบชนิดหนึ่งที่เป็นของแข็งสีขาว สามารถละลายน้ำและดูดซึมความชื้นในอากาศได้ดีมาก มีฤทธิ์กัดกร่อนและมีความเป็นด่างมาก
จึงมักนิยมนำใช้ในการทำความสะอาดและการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม, การแปรรูปผ้าฝ้าย, แปรรูปโลหะ การเคลือบออกไซด์ การชุบด้วยไฟฟ้า และการสกัดด้วยไฟฟ้า

ถือเป็นสารเคมีที่มีความสำคัญมากในภาคอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันมีจำหน่ายทั้งในสถานะของแข็งเป็นเกล็ดและเมล็ดกลมขนาดเล็ก ความเข้มข้น 98% และ 99% ตามลำดับ

ส่วนในรูปสารละลายมักพบความเข้มข้น 50% และ 32%นอกจากนั้น โซดาไฟ ยังถูกนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำของเราหลายชนิด เช่น สบู่, ผงซักฟอก ในการปรับสภาพกรดไขมันให้เป็นกลาง
และน้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ นอกจากนั้นยังใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมได้หลากหลาย

                               โซดาไฟเกล็ด

โซดาไฟเกล็ด 98% (ยี่ห้อ AGC) ผลิตในประเทศไทย  ขนาดบรรจุ 25 กก./ถุง

โซดาไฟน้ำ

โซดาไฟน้ำ 50% (ผลิตในประเทศไทย)   ขนาดบรรจุ 30 กก./ถัง

ประโยชน์ของโซดาไฟในภาคอุตสาหกรรม

  1. อุตสาหกรรมสิ่งทอ มักใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในขั้นตอนการปรับสภาพเส้นใยที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส นาน 25-40 นาที ซึ่งจะใช้ความเข้มข้นประมาณ 20-25% ซึ่งจะทำให้เกิดการคลายตัวของเส้นใยเซลลูโลสทำให้เพิ่มความสามารถในการดูดซับสีย้อม เพิ่มความมันวาว และอ่อนนุ่มขณะถักทอ

  2. อุตสาหกรรมกระดาษ มักใช้สำหรับการฟอกขาวเยื่อกระดาษร่วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งจะไม่ทำลายสภาพเส้นใยเยื่อกระดาษ

  3. อุตสาหกรรมอาหาร มีการใช้ในหลายรูปแบบ ได้แก่
    * การล้างทำความสะอาดขวดหรือภาชนะบรรจุภัณฑ์
    * การแปรรูปผลิตภัณฑ์แป้ง เพื่อย่อยสลายแป้งให้เป็นน้ำตาล
    * ใช้ในกระบวนการผลิตผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมต

  4. อุตสาหกรรมสบู่ และผงซักฟอก โดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในการปรับสภาพกรดไขมันให้เป็นกลาง

 

การใช้ โซดาไฟ นั้นหากไม่ทราบวิธีการใช้งานที่ถูกต้องก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เพราะสารเคมีชนิดนี้สามารถทำให้ผิวหนังเปื่อยยุ่ยได้ในเวลาเสี้ยววินาที หากได้สัมผัสกับผิวหนังของมนุษย์ วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นจึง ควรใช้สบู่และน้ำทำความสะอาดอย่างเร่งด่วน และใช้ยาแก้แผลไฟไหม้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดที่ผิวหนังหากเข้าปาก แนะนำให้ใช้น้ำส้มสายชูล้างท้องทันที

 

จำหน่าย โซดาไฟ หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย
คุณภาพมาตราฐานต้อง บริษัท อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำกัด

  tel:02-394-0222