กรดไนตริก 68%

กรดไนตริก 68% ( Nitric Acid )

อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่ายกรดไนตริก นำเข้าจากประเทศเกาหลี ขนาดบรรจุ 35 กก./ถัง

คุณสมบัติของกรดไนตริกและการนำไปใช้งาน

กรดไนตริกมีลักษณะเป็นของเหลวไม่มีสีกลิ่นฉุนรุนแรง และมีความเป็นกรดสูง
เป็นกรดที่มีคุณสมบัติในการกัดทอง และโลหะบางประเภท บางครั้งสามารถใช้เป็นอาหารในพืชที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโฟนิก
กรดไนตริกมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้ดีจึงเป็นที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์มากในทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อ