น้ำยาล้างไขมัน

น้ำยาล้างไขมัน

อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่ายน้ำยาล้างไขมัน ผลิตในประเทศไทย ขนาดบรรจุ 25 กก./ถัง

คุณสมบัติและการนำไปใช้งานของน้ำยาล้างไขมัน

เป็นสารละลายที่มีฤทธฺ์เป็นกรด ใช้สำหรับล้างไขมันที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆ
โดยเฉพาะน้ำมันที่เกิดจาก น้ำมันหล่อลื่น จาระบี หรือน้ำมันจากกระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะ

 

น้ำยาล้างไขมัน