แบเรียมไฮดรอกไซด์

แบเรียมไฮดรอกไซด์ Barium Hydroxide

อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่ายแบเรียมไฮดรอกไซด์ Barium Hydroxide สินค้านำเข้าจากอิตาลี ขนาดบรรจุ 50 กก./ถัง

คุณสมบัติและการนำไปใช้งานของแบเรียมไฮดรอกไซด์ Barium Hydroxide

เป็นผงของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่น ใช้ในการผลิตไขมัน (grease) , สารทำให้พลาสติกคงอยู่รูป และสารเพิ่มสี

 

แบเรียมไฮดรอกไซด์