ขนาด 20 ลิตร

 

                                

                                  น้ำกลั่น (DI Water) ขนาดบรรจุ 20 ลิตร/ถัง(ถังใหม่)

 

 

                                

                                     น้ำกลั่น (DI Water) ขนาดบรรจุ 20 ลิตร (ถังมือ2 สีฟ้า)