ขนาด 200 ลิตร

                                              

                                                                                 ถังบรรจุขนาด 200 ลิตร