ขนาด 1000 ลิตร

                                                         

                                                                     แท็งค์บรรจุ ขนาด 1000 ลิตร