กรดเกลือแห้ง (Sodium Bisulfate)

กรดเกลือแห้ง หรือ Sodium Bisulfate

อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่ายกรดเกลือแห้ง ผลิตในประเทศเยอรมัน ขนาดบรรจุ 25 กก./ถุง

คุณสมบัติและการนำไปใช้งานของกรดเกลือแห้ง หรือ Sodium Bisulfate

กรดเกลือแห้งมีลักษณะเป็นผงสีขาว ละลายน้ำได้ดี เป็นตัวลดค่า pH ในน้ำ ให้น้ำมีความเป็นกรดมากขึ้น ใช้ในทางอุตสาหกรรม
เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ และยังสามารถใช้ในการปรับสภาพน้ำในสระว่ายน้ำได้ ใช้เพื่อทำความสะอาดโลหะ น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น

กรดเกลือแห้ง