เกลือบริสุทธิ์ หรือ โซเดียมคลอไรด์

เกลือล้างเรซิน เกลือบริสุทธิ์ 97.5% , 99.9% หรือ โซเดียมคลอไรด์

อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่ายเกลือล้างเรซิน เกลือบริสุทธิ์ ผลิตในประเทศไทย ขนาดบรรจุ 25 กก./ถุง

คุณสมบัติของเกลือล้างเรซินและการนำไปใช้งาน

เกลือบริสุทธิ์ ลักษณะสีขาวละเอียด ไม่มีผงฝุ่น และสิ่งสกปรกเจือปน และไม่จับเป็นก้อน เมื่อละลายแล้วจะไม่มีตะกอนเหลือตกค้าง ง่ายต่อการใช้งาน
ใช้สำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อม เป็นสารให้ความเค็ม สำหรับอุตสาหกรรมบางประเภทถูกนำมาใช้ในการล้างสารกรอง บางครั้งเรียกเกลือสินเธาว์
รวมถึงการใช้เกลือในระบบบำบัดน้ำเสีย ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งระบบหม้อต้มน้ำ

 

เกลือล้างเรซิน