การใช้น้ำ RO ในอุตสาหกรรมต่างๆ

การใช้น้ำ RO ในอุตสาหกรรมต่างๆ

น้ำ RO หรือน้ำ Reverse Osmosis แตกต่างจากน้ำปกติอย่างไร?

น้ำ RO ในอุตสาหกรรม

น้ำ RO เป็นน้ำที่ผ่านระบบการกรองจนไม่มีสารหรือสิ่งสกปรกหลงเหลืออยู่เลย จึงถือว่าเป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์มาก แตกต่างจากน้ำปกติที่เมื่อกรองแล้ว ก็ยังมีสารต่างๆ ปะปนอยู่บ้าง น้ำ RO จึงจะเป็นน้ำที่สามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้

การใช้น้ำ RO เพื่ออุปโภคและบริโภคนั้นไม่ใช่แค่การกรองไว้เพื่อใช้ภายในครัวเรือนได้เท่านั้น แต่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ยังนิยมติดตั้งระบบน้ำ RO สำหรับการกรองน้ำโดยใช้เยื่อกรองน้ำแบบพิเศษ(Membrane filter)ที่มีความเล็กละเอียดมากถึง 0.0001 ไมครอน หรือมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์ เรียกว่า Membrane ไว้ใช้งานในโรงงานอุตสหากรรมหลายแห่งด้วย เพราะสามารถกรองสารละลายและสิ่งเจือปนต่างๆ ในน้ำที่มีขนาดเล็กมากแบบที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเช่น สารตะกั่ว โลหะหนัก เชื้อโรค แบคทีเรีย ฯลฯ ฉะนั้นการใช้น้ำ RO ในอุตสาหกรรมนั้นจะทำให้คุณมีน้ำที่สะอาดมากไว้ใช้ในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของคุณได้


หลักการทำงานระบบ RO

 • นำน้ำดิบหรือน้ำประปาไปผ่านถังกรองคาร์บอน: เริ่มจากการการดูดน้ำเข้ามาเพื่อนำไปผ่านถังกรองที่บรรจุคาร์บอนไว้ในถัง เพื่อกำจัดคลอไรด์ที่เจือปนในน้ำออก

 • นำน้ำเข้าสู่กระบวนการกรอง : นำน้ำที่ผ่านจากถังกรองคาร์บอนมาผ่านไส้กรองของระบบ RO ซึ่งสามารถกรองสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดเล็กได้ถึง 5 ไมครอน เพื่อกรองเอาสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากน้ำ

 • กรองน้ำอีกครั้งผ่านไส้ Membrane ขั้นตอนถัดไปเครื่อง RO จะนำส่งน้ำนั้นมากรองชั้นสุดท้ายด้วยปั๊มแรงดันสูง ผ่านไส้กรองเมมเบรน (Membrane) ที่มีความเล็กละเอียดมากถึง 0.0001 ไมครอน ซึ่งสามารถกรองได้ทั้งเชื้อโรค แบคทีเรียและสารโลหะหนักต่างๆ จนเป็นน้ำบริสุทธิ์และพร้อมสำหรับการ ใช้น้ำ RO ในอุตสาหกรรมต่างๆ

การประยุกต์ใช้น้ำ RO ในอุตสาหกรรมต่างๆ มีอะไรบ้าง?

 1. อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร : ในอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมหลักและมีขนาดใหญ่ของประเทศที่ดูแลเรื่องอาหารการกินของคนทั้งในและนอกประเทศ นอกจากการแข่งขันเรื่องรสชาติแล้ว เรื่องของมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของวัตถุดิบก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคใส่ไม่แพ้กัน…​ และแน่นอนว่าวัตถุดิบและหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิต อาหารนี้ก็คือน้ำ โดยขั้นตอนสำคัญก่อนการนำน้ำมาใช้ในขั้นตอนการผลิตจะต้องมีการปรับสภาพน้ำก่อน 

  แต่เดิมในอุตสาหกรรมอาหารนั้น มักจะนำน้ำดิบที่ได้มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น น้ำผิวดินหรือน้ำประปามาการปรับสภาพน้ำก่อนนำมาใช้ประกอบในการผลิตอาหาร เพื่อความปลอดภัยในสุขอนามัยของผู้บริโภค เพราะปัญหาจากแหล่งน้ำธรรมชาตินั้นมักจะมีสารละลายในน้ำปะปนมา หากไม่มีกระบวนการปรับสภาพน้ำให้สะอาดอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ ซึ่งในปัจจุบันเหล่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตอาหารนิยมเลือกใช้ น้ำ RO ที่เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในการกรองน้ำแบบพิเศษเพื่อให้น้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ก่อนการนำมาใช้สำหรับการผลิตอาหาร นั่นเอง


 2. อุตสาหกรรมยา : น้ำเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมยา เพราะนอกจากจะใช้เป็นส่วนผสมในฐานะวัตถุดิบแล้ว ยังเป็นตัวทำละลายในการแปรรูปกำหนดและการผลิตยาที่เป็นส่วนผสมทางเภสัชกรรม (API) นอกจากนั้น ยังเป็นสารตัวกลาง, เป็นสารเพิ่มปริมาณหรือใช้สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ในระหว่างการสังเคราะห์และการผลิตยาสำเร็จรูป รวมถึงเป็นสารทำความสะอาด สำหรับล้างภาชนะอุปกรณ์และวัสดุบรรจุภัณฑ์หลัก ฉะนั้นในอุตสาหกรรมยาจึงเลือกใช้ น้ำ RO กันเป็นจำนวนมาก โดยประเภทของน้ำที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมยามีแบ่งได้หลายประเภท ดังนี้

  • น้ำดื่มไม่ได้ (Non-portable) คือ น้ำดิบที่ยังไม่ผ่านการบำบัดเช่นจากทะเลสาบ แม่น้ำ น้ำใต้ดิน น้ำพุและบ่อบาดาลที่ไม่ได้คุณภาพน้ำดื่มแต่ยังสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ เช่น ทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกของโรงงาน

  • น้ำแบบพกพา (Portable) คือน้ำที่ยังมีสารละลายปะปนอยู่ เช่น คลอไรด์ซัลเฟตและไบคาร์บอเนตของ Na, K, Ca และ Mg จึงไม่เหมาะสำหรับนำมาใช้ทางเภสัชกรรมทั่วไป แต่สามารถนำมาใช้เป็นน้ำดื่ม, การล้างและการสกัดยาหยาบ หรือการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ภายนอก

  • น้ำบริสุทธิ์ (Pure Water) ส่วนใหญ่ได้จากการปรับสภาพน้ำจนเป็นน้ำบริสุทธิ์ ตามข้อกำหนดสำหรับความบริสุทธิ์ของไอออนิกและสารอินทรีย์และต้องได้รับการปกป้องจากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ เช่นการเลือกใช้น้ำ RO เพื่อเตรียมยาทุกชนิดที่มีน้ำ (ยกเว้นหลอดฉีดยา)

 3. อุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็ง : แน่นอนว่าอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมากเป็นอันดับหนึ่ง อีกทั้งยังต้องใส่ใจเรื่องความสะอาดปลอดภัยของน้ำมากที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคนำไปใช้ดื่มกินในชีวิตประจำวัน ฉะนั้นกระบวนการผลิตจึงต้องมีกระบวนการแยกและสลายความสกปรกและสารปนเปื้อนที่มากันน้ำออก ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  • การใช้เครื่องกรองเพื่อแยกตะกอนขุ่นๆ ออกจากน้ำดิบให้มีความใสมากขึ้น 

  • การใช้เครื่องกรองด้วยสารกรองเรซิน เพื่อแก้ความกระด้างของน้ำที่มีความเข้มข้นของอนุมูลโลหะ เช่น แคลเซียม, แมกนีเซียม ที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกายโดยตรงแต่จะมีผลต่อรสชาติของน้ำและทำให้เกิดตะกรันในระบบท่อส่งน้ำ และอาจทำให้เกิดนิ่วสำหรับผู้ดื่มเป็นประจำได้ โดยค่ามาตรฐานสูงสุดของความกระด้างในน้ำดื่มต้องไม่เกิน 500มก./ลิตร

  • กระบวนการแยกคลอรีนออกจากน้ำ เพราะน้ำประปาในประเทศไทยนิยมใช้คลอรีนเป็นสารฆ่าเชื้อโรค หากร่างกายมนุษย์รับสารชนิดนี้เข้าไปในปริมาณมากจะมีผลทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ ฉะนั้นกลุ่มประเทศยุโรปได้ประกาศเลิกใช้คลอรีนในกระบวนการผลิตอาหารและน้ำประปาแล้ว ฉะนั้นในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับบริโภค จะต้องมีกระบวนการแยกคลอรีนออกจากน้ำก่อน โดยใช้การกรองด้วยผงถ่านกัมมันต์ นั่นเอง

  • การทำลายเชื้อโรคที่มากับน้ำ ด้วยระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่มด้วยโอโซน ซึ่งเชื้อโรคหรือแบคทีเรียที่มากับน้ำที่ชื่อว่า โคลิฟอร์มแบคทีเรีย จะส่งผลทำให้ผู้ที่บริโภคเข้าไปเกิดโรคอหิวาตกโรค

  • กระบวนการแยกเหล็กและแมงกานีส เพื่อป้องกันการปนเปื้อนไปกับน้ำทำให้น้ำมีสีและรสชาติไม่น่าดื่ม โดยจะต้องจำกัดค่าของเหล็กไม่ให้เกิน 0.5 มก./ล. และแมงกานีสไม่ให้เกิน 0.3 มก./ล. สำหรับมาตรฐานน้ำดื่ม

  • กระบวนการแยกสารโลหะหนักที่เป็นพิษออก เช่น สารตะกั่ว, ปรอท, สารหนู และแคดเมียม ที่มีความอันตรายต่อมนุษย์แม้จะได้รับเพียงปริมาณเล็กน้อยก็ตาม โดยมาตรฐานที่ควบคุมสารโลหะหนักเหล่านี้ไม่ให้เกินกำหนด ได้แก่ กำหนดค่าสูงสุดของตะกั่วไม่ให้เกิน 0.05 มก./ล., ปรอท 0.002 มก./ล., สารหนู 0.05 มก./ล. และแคดเมียม 0.01 มก./ล. ซึ่งหากมีสารใดเกินจากมาตรฐานที่กำหนดจะต้องเข้าสู่กระบวนการกรอง RO เพื่อให้ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่มหรือน้ำแข็ง โดยใช้กระบวนการผลิต น้ำ RO แทนเพื่อความปลอดภัย


หากคุณกำลังมองหาน้ำ RO ไว้ใช้ในอุตสาหกรรมของคุณ บริษัท อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำกัด เรามีน้ำ RO คุณภาพสูง โดยมีค่า EC (Electric Conductivity) ค่าการนำไฟฟ้าต่ำ เมื่อเทียบกับน้ำ RO ที่จำหน่ายจากตู้กดน้ำดื่มทั่วไป จึงเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการน้ำ RO คุณภาพสูงสำหรับเครื่องจักรและสำหรับระบบหล่อเย็นที่ต้องการน้ำที่มีความสะอาดสูง นอกจากนั้นเราเป็นผู้ผลิตน้ำกลั่น (DI Water) และจำหน่ายสารเคมี เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จากแหล่งผลิตทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย


ติดต่อสอบถามข้อมูล น้ำ RO หรือสั่งซื้อสินค้า

https://www.rhkchemical.com/
โทร : 02-394-0222
Line id : @rhkgroup
อีเมล: rhkgroup@hotmail.com, mktg@rhkchemical.com