การใช้ กรดฟอสฟอริก ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

การใช้ กรดฟอสฟอริก ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

กรดฟอสฟอริก แบบ Food Grade อันตรายหรือไม่หากใช้เจือกับกับอาหารและเครื่องดื่ม

กรดฟอสฟอริก หรือ Phosphoric Acid แบบ Food Grade

เพราะ กรดฟอสฟอริก หรือ Phosphoric Acid แบบ Food Grade มีความเป็นกรดและเมื่อนำไปผสมกับอาหารหรือเครื่องดื่ม จะทำให้เกิดรสชาติเปรี้ยวคล้ายกับผลไม้ ดังนั้น จึงนิยมนำไปผสมในแยมหรือเครื่องดื่มรสผลไม้ต่างๆ และบางครั้งถูกเรียกว่า โซดาฟอสเฟตหรือฟอสเฟต เป็นของเหลวใส ไม่มีกลิ่น มีความหนืดเล็กน้อย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมได้ทั้ง เป็นวัตถุแต่งรสชาติและใช้เป็นสารกันบูดสำหรับการผลิตคอทเทจและชีสแปรรูป รวมถึงการทำน้ำผลไม้ให้ใส และการกลั่นน้ำมันที่ใช้บริโภคได้

คุณลักษณะของ  กรดฟอสฟอริก  นั้นเป็นของเหลว มีความหนืดเล็กน้อย ไม่มีสี โปร่งใส ไม่มีกลิ่นและมีรสเปรี้ยวมาก จุดหลอมเหลวอยู่ที่ 42.35°C และเมื่อถูกความร้อนถึง 300°C ก็จะกลายเป็นกรดเมตาฟอสฟอริก ความหนาแน่นสัมพัทธ์คือ 1.834 g/cm3; ละลายได้ง่ายในน้ำและละลายในเอทานอล หากสัมผัสถูกผิวหนังโดยตรงอาจทำให้ระคายเคืองและอักเสบได้

การผลิตกรดฟอสฟอริก  แบบ Food Grade ทำได้อย่างไรบ้าง?

Phosphoric Acid เกรดที่สามารถใช้กับอาหารได้นั้น ผลิตจากฟอสฟอริก เอซิดทางอุตสาหกรรมที่มีสิ่งเจือปนทุกชนิด แคตไอออน เช่น As+, Cd+, Sr+, Pt+, Th+ และ U+, แอนไอออน เช่น Cl-, F- และ SO42- และสารอินทรีย์จะต้องถูกกำจัดออก ซึ่ง มีกระบวนการทำให้บริสุทธิ์หลายอย่างที่ใช้กันทั่วโลก ขึ้นอยู่กับการสกัดด้วยตัวทำละลายของเหลว ซึ่งใช้ประโยชน์จากความสามารถในการละลายของ  กรดฟอสฟอริก  กับตัวทำละลายอินทรีย์และน้ำ โดย ไอโซโพรพิลอีเทอร์ เมทิลไอโซบิวทิลคีโตน ไตรเอ็นบิวทิลฟอสเฟต น้ำมันก๊าด และกรดฟอสฟอริกได (2-เอทิลเฮกซิล) เป็นตัวทำละลายที่ใช้กันทั่วไป

การผลิต Phosphoric Acid แบบ Food Grade อาจเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและคอลัมน์กราไฟท์ที่ไม่ซึมผ่าน GAB Neumann และส่งมอบชิ้นส่วนกราไฟท์ที่ไม่ซึมผ่านของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยกราไฟท์แบบร่องวงแหวน, เครื่องทำความร้อนด้วยกราไฟท์, เครื่องทำความเย็นด้วยกราไฟท์, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยบล็อกกราไฟท์, คอลัมน์กราไฟท์ และชิ้นส่วนภายในของคอลัมน์ ให้กับผู้ผลิต กรดฟอสฟอริก เกรดอาหาร ซึ่งบางครั้งจะเรียกว่า Phosphoric Acid 85%

กรดฟอสฟอริก  แบบ Food Grade ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ดังนี้

  1. ใช้สำหรับการควบคุม pH และการปรับค่าในอาหารและเครื่องดื่มหลายประเภท : การควบคุมค่า pH ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์ชีส คอทเทจและชีสแปรรูป ไขมันและเนยขาว รวมถึงการผลิตเยลลี่ ซึ่งนอกจากอุตสาหกรรมอาหารจะใช้ประโยชน์จาก  กรดฟอสฟอริก  ในการควบคุม pH แล้ว แต่ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายก็นำสารเคมีชนิดนี้ไปใช้ปรับหรือควบคุมระดับ pH ทั้งในผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และเครื่องสำอางบางชนิด ยาสีฟัน สบู่และผงซักฟอก ด้วยเช่นกัน

  2. ใช้เป็นสารแต่งรสชาติเปรี้ยวแบบผลไม้ในอาหารและเครื่องดื่ม : ความเปรี้ยวของน้ำอัดลมอย่างโคล่าหรือเครื่องดื่มทั้งแอลกอฮอร์และ non alcohol หรือในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอย่าง แยม รสผลไม้ต่างๆ มักใช้ กรดฟอสฟอริก 85% แบบ Food Grade เป็นวัตถุเจือปนอาหารเพื่อทำให้อาหารและเครื่องดื่มเป็นกรด และเกิดรสชาติเปรี้ยวหรือเป็นสารแต่งรสคล้ายผลไม้ในแยมบางชนิด เป็นต้น

  3. ใช้เป็นสารกันบูดและฆ่าเชื้อในอาหารและเครื่องดื่ม : การใช้ที่สำคัญอย่างหนึ่งของ  กรดฟอสฟอริก  85% ก็คือเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เชื้อราและยีสต์ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม โดยในอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์และผลิตภัณฑ์จากนม ใช้ Phosphoric Acid แบบ Food Grade ในการฆ่าเชื้อในเครื่องดื่มเบียร์ และใส่เป็นสารกันบูดในผลิตภัณฑ์นม เช่น นม คอทเทจชีส และบัตเตอร์มิลค์ และอาหารแปรรูปอื่นๆ เช่น ซีเรียลบาร์ น้ำปรุงแต่ง เครื่องดื่มกาแฟบรรจุขวด รวมถึงเนื้อสัตว์แปรรูป

กรดฟอสฟอริก  แบบ Food Grade มีความปลอดภัยมากพอที่จะใช้ในอาหารและเครื่องดื่มใช่หรือไม่?

หน้าที่สำคัญและประโชน์ของ Phosphoric Acid 85% แบบที่สามารถใช้กับอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงผลิตภัษณฑ์ดูแลผิวกายและเครื่องสำอางบางชนิดนั้น เป็นสารเคมีที่มีความปลอดภัยมากพอที่จะสามารถบริโภคได้ และเจือปนอยู่ในอาหารหรือเครื่องดื่มสำหรับมนุษย์ได้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) รับรองแล้วว่ามีความปลอดภัยหากบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะแก่ร่างกาย และจะต้องนำไปใช้ในปริมาณที่เหมาะสมตามที่ Food Chemical Codex (FCC) กำหนดไว้ และควรเลือกซื้อ  กรดฟอสฟอริก  85% กับบริษัทที่จัดจำหน่ายโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตด้วย ก็จะช่วยให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายได้มากยิ่งขึ้น

ในภาคส่วนของผู้บริโภคนั้น รับประทาน Phosphoric Acid ผ่านเครื่องดื่มหรือน้ำอัดลมมากเกินไปเป็นระยะเวลานานๆ อาจทำให้เกิดโรคกระดูกพรุน อีกทั้งปริมาณฟอสฟอรัสใน  กรดฟอสฟอริก  85% ที่มากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อหัวใจและไตของคุณได้เช่นกัน และการปฏิบัติตัวของผู้ที่ใช้งานกรดชนิดนี้จะต้องมีมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม เช่น สวมชุดนิรภัย, แว่นตาและถุงมือที่กันสารเคมีที่เป็นกรดได้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตาได้ ควรใช้ด้วยความระมัดระวังและเก็บไว้ในที่เย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวกเสมอ เป็นต้น

หากคุณกำลังมองหา  กรดฟอสฟอริก  จากแหล่งที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูง บริษัท อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำกัด นั้นนำเสนอเคมีภัณฑ์ต่างๆ คุณภาพสูงที่ผลิตขึ้นตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมมากมาย นอกจากนั้น เรายังเป็นผู้ผลิตน้ำกลั่น (DI Water) และจำหน่ายสารเคมี เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จากแหล่งผลิตทั้งในและต่างประเทศ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศ, ความเอาใจใส่ต่อลูกค้า และการให้บริการที่ตรงต่อเวลา


ติดต่อสอบถามข้อมูล กรดฟอสฟอริก หรือสั่งซื้อสินค้า

https://www.rhkchemical.com/
โทร : 02-394-0222
Line id : @rhkgroup
อีเมล: rhkgroup@hotmail.com, mktg@rhkchemical.com