สารฟอกขาวคืออะไร มีลักษณะอย่างไร

สารฟอกขาวคืออะไร มีลักษณะอย่างไร

สารฟอกขาว หรือโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

สารฟอกขาวคืออะไร

สารฟอกขาว หรือชื่อที่เรียกกันในแบบวิชาการก็คือ โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (Sodium Hydrosulfite) เป็นสารเคมีกลุ่มซัลไฟต์ มีลักษณะเป็นผงคริสตัลทรายละเอียดสีขาวหรือเหลืองอ่อน เป็นสารไวไฟ สามารถสลายตัวได้เมื่อถูกความร้อน ละลายได้ในน้ำเย็น แต่ไม่ในละลายในเอทานอล และจับตัวเป็นก้อนได้เมื่อสัมผัสกับความชื้นและปล่อยรสเปรี้ยวออกมา ซึ่งทำให้มันเสื่อมสภาพได้นั่นเอง

สารฟอกขาว หรือโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ แบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ กลุ่มที่สามารถใช้กับอุตสาหกรรมอาหารได้ และกลุ่มที่ใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ (ที่ไม่สามารถรับประทานได้) โดยประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุญาตให้ใช้สารกลุ่มโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์เป็นวัตถุเจือปนอาหารได้ คือ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, โซเดียมโพแทสเซียมซัลไฟต์, โซเดียม โพแทสเซียมไบซัลไฟต์ และโซเดียม โพแทสเซียมเมทาไบซัลไฟต์ เท่านั้น นอกเหนือไปจากนี้ไม่สามารถนำมาใช้ในการผลิตอาหารได้

 1. สารฟอกขาว หรือโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้ : ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของสารประกอบซัลไฟต์ ซึ่งเป็นชื่อรวมของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และเกลืออนินทรีย์ของกรดซัลฟูรัส โดยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulphur dioxide) นิยมนำไปใช้เป็นวัตถุกันเสีย เพราะมีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ แบคทีเรีย ยีสต์และราได้ จึงทำให้ยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารได้ นอกจากนั้นยังใช้เป็นสารกันหืนได้ และมีคุณสมบัติที่ช่วยยับยั้งการเปลี่ยนสีของอาหารไม่ให้เป็นสีน้ำตาลที่จะเกิดขึ้นในอาหารประเภท ผัก ผลไม้ น้ำผลไม้ และอาหารทะเลแช่แข็ง เช่น กุ้ง, ปู, ปลา, และปลาหมึก ฯลฯ จึงถือได้ว่าเป็นสารเคมีที่มีความปลอดภัยสำหรับมนุษย์อีกชนิดหนึ่ง

  โดยองค์การอนามัยโลกก็ได้กำหนดค่าความปลอดภัยต่อการบริโภค ในชีวิตประจำวันของสารกลุ่มนี้ไว้ว่า ไม่ควรบริโภคซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิน 0.7 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่อ 1 วัน และหากมีการใช้ต้องระบุในฉลากอาหารด้วย เพราะซัลเฟอร์ไดออกไซด์นั้นจัดเป็น สารฟอกขาว ที่ในประเทศไทยเราอนุญาตให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหลายประเภท อาทิ อาหารทะเลแช่แข็ง, การผลิตน้ำตาล, การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวและวุ้นเส้น รวมถึงใช้เป็นสารฆ่าเชื้อในการผลิตไวน์ และการทำลูกเกดด้วย

  แต่ถึงกระนั้นเอง ก็ยังมีการตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนของสารในกลุ่มไฮโดรซัลไฟต์ชนิดที่ไม่อนุญาต ได้แก่ สารไฮโดรซัลไฟต์ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "ยาชัด" ซึ่งเป็นสารที่นิยมใช้ในการฟอกย้อมผ้า ให้นำมาใช้กับอาหารปะปนอยู่ในอาหารบางชนิด ซึ่งผู้ผลิตหลายรายนำมาใช้ในการผลิตอาหารเพื่อฟอกสีอาหารให้ดูน่ากิน เช่น ถั่วงอก, ผักหรือผลไม้ที่ปอกเปลือก หรือน้ำตาลปีบ ฯลฯ เพราะเป็น สารฟอกขาว ที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูก

  ซึ่งหากรับประทานไปในปริมาณที่มาก จะทำให้เกิดการอักเสบที่ลำคอและระบบทางเดินอาหาร มีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน การไหลเวียนเลือดและระบบหายใจล้มเหลว จนอาจหมดสติหรืออาจเสียชีวิตได้ ดังนั้น เมื่อคุณต้องซื้ออาหารตามตลาดนัดแผงลอยต่างๆ จึงควรสังเกตลักษณะธรรมชาติของอาหารเหล่านั้นว่าควรเป็นอย่างไร เช่น ผักผลไม้ที่ปอกเปลือก หรือถั่วงอกที่มีรอยหักหรือฉีกขาดจะมีสีคล้ำขึ้น หากเจอว่ามีสีขาวสวยงามทุกจุดนั่นคาดเดาได้เลยว่ามีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เป็นอันตรายปนอยู่อย่างแน่นอน

  นอกจากนั้นการใช้ สารฟอกขาว หรือซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอาหารมีความปลอดภัยกับผู้บริโภคระดับหนึ่ง แต่จะต้องใช้ในปริมาณที่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จากที่ อย. ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 214 (พ.ศ.2543) กำหนดให้มีปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิทได้ไม่เกิน 70 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไวน์ มอก. 2089-2544 ได้กำหนดให้มีปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร นอกจากนั้นก็ยังมีองค์การอนามัยโลก ( WHO ) ได้กำหนดค่าความปลอดภัยไว้ คือ ปริมาณที่ได้รับไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัม/คน/วัน อีกด้วย

 2. สารฟอกขาว หรือไฮโดรซัลไฟต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ : ส่วนใหญ่แล้วสาร ไฮโดรซัลไฟต์กลุ่มนี้ นิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อลดการย้อมสี, การพิมพ์และการลดสี สามารถใช้เป็นสารช่วยขจัดสีออกจากเนื้อผ้า และสร้างลวดลายที่ประณีต หรือนำไปใช้ในขั้นตอนในการย้อมผ้าแบบย้อนกลับได้ นอกจากนั้นยังนำไปฟอกสีไหม, ขนสัตว์, ไนลอนและผ้าอื่นๆ อีกด้วย เพราะสาร ไฮโดรซัลไฟต์มีคุณสมบัติที่ดีต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอคือ ไม่มีโลหะหนัก ผ้าที่ฟอกด้วยสารไฮโดรซัลไฟต์จึงมีสีสว่างสดใสและไม่ซีดจางง่าย นอกจากนั้น สารไฮโดรซัลไฟต์ยังสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ดังนี้

  • อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ : โดยนำไปใช้เป็น สารฟอกขาว เยื่อกระดาษ
  • อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ : นำไปใช้ผสมในน้ำยาอัดรูป
  • อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและของใช้ส่วนบุคคล : เช่น การผลิตสบู่ที่มีการรีดักทีฟไวท์เทนนิ่ง
  • อุตสาหกรรมเคมี : ใช้เป็นตัวรีดิวซ์
  • ใช้ในแร่ ที่เป็นสารประกอบของไทโอยูเรียและซัลไฟด์อื่นๆ


และนี่คือข้อมูลทั้งหมดของ สารฟอกขาว ทั้งสองประเภท ที่คุณสามารถเลือกนำไปใช้ประโชน์ในอุตสหากรรมของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ, ฟอกหนัง หรือการผลิตกระดาษ ซึ่ง RHK Group เองเราก็มีสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ หรือไฮโดรซัลไฟต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึง น้ำกลั่น, กรดหรือสารเคมีที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมหรือห้องแล็ป เพราะเราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสารเคมี เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจากแหล่งผลิตทั้งในและต่างประเทศ คุณจึงมั่นใจได้เลยว่าเคมีภัณฑ์ชนิดต่างๆ ของเราจะได้คุณภาพมากพอเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนั้นเรายังให้ความสำคัญต่อลูกค้า และการให้บริการที่ตรงต่อเวลาอีกด้วยติดต่อสอบถามข้อมูล สารฟอกขาว หรือสั่งซื้อสินค้า

https://www.rhkchemical.com/
โทร : 02-394-0222
Line id : @rhkgroup
อีเมล: rhkgroup@hotmail.com, mktg@rhkchemical.com