โซดาไฟกับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย

โซดาไฟกับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย

ประโยชน์ของโซดาไฟ สามารถนำไปใช้งานอย่างไรบ้างในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Sodium Hydroxide

โซดาไฟ (Sodium hydroxide) หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่า Caustic Soda มีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวใสหรือผงขุ่น ละลายน้ำได้ดี ซึ่งคุณสมบัติที่ดีของสารเคมีชนิดนี้คือสามารถดูดความชื้นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้ดี จึงนำไปใช้ประโยชน์ในการเป็นสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดได้หลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งในรูปแบบของน้ำยาและสารเคมีสำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาด หรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์สบู่และผงซักฟอก

การใช้ โซดาไฟ เพื่อประโชน์ในด้านอื่นๆ ก็มีอีกมากมาย ตัวอย่างเช่น ใช้ในการบำบัดน้ำ, การรีไซเคิลกระดาษ, การผลิตสารเคมี, การกำจัดคลอรีนส่วนเกิน, ทำให้น้ำที่เป็นกรดเป็นกลาง และใช้ในการรักษาเยื่อกระดาษเพื่อควบคุมระดับ pH นอกจากนั้น ก็ยังเป็นสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอหลายขั้นตอนอีกด้วย

ทำความรู้จักกับ โซดาไฟ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือ Caustic Soda เป็นสารประกอบทางเคมีที่สำคัญในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพราะด้วยธรรมชาติที่เป็นด่างอันทรงพลัง ซึ่งมีค่า pH ประมาณ 14 และยังเป็นสารดูดความชื้นได้ดีจึงช่วยให้สามารถละลายในน้ำได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มีประสิทธิภาพสูงในกระบวนการผลิตสิ่งทอต่างๆ อีกทั้งยังมีลักษณะการกัดกร่อนของสารเคมีชนิดนี้ทำให้สามารถละลายวัสดุอินทรีย์รวมถึงเส้นใย น้ำมัน และจาระบี คุณสมบัตินี้ทำให้ โซดาไฟ มีหน้าที่สำคัญในการทำความสะอาดและกำจัดสิ่งปนเปื้อนมากับเส้นใย นอกจากนั้น ยังนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่จำเป็นในการผลิตสิ่งทอ คือการทำให้กรดเป็นกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นเอง

การใช้ประโยชน์ของ โซดาไฟ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีอะไรบ้าง?

ในอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยนั้นมีประวัติอันยาวนาน และก็ยังเป็นอุตสาหกรรมที่นำเข้าส่งออกที่สำคัญของหลายประเทศทั่วโลก ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ขนสัตว์ และเส้นใยสังเคราะห์ ไปจนถึงการสร้างสินค้าสำเร็จรูป เช่น เสื้อผ้าและสิ่งทออุตสาหกรรมต่างๆ โดยกระบวนการผลิตสิ่งทอนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักกว่าจะได้เส้นใยหรือสิ่งทอแต่ละผืน คือการเตรียมเส้นใย, การย้อมสีและการพิมพ์ สุดท้ายก็คือการตกแต่งให้สิ่งทอเรียบร้อยสวยงาม ซึ่งแต่ละขั้นตอนดังกล่าว ล้วนเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีหลักชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า โซดาไฟ (Sodium hydroxide) ซึ่งเนื้อหาต่อไปนี้ เราจะไปเจาะลึกรายละเอียดการใช้งานในกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. กระบวนการเตรียมและผลิตเส้นใยของสิ่งทอ : ในอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้นขั้นตอนแรกจะต้องมีการเตรียมเส้นใย โดยปอคือเส้นใยที่ใช้กันมากที่สุด ซึ่งจะต้องมีการสาง หวี หรือแยกออกเป็นเส้นใยก่อน จากนั้นจะต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการกำจัดสิ่งสกปรกตามธรรมชาติ เช่น ไข เพคตินและไขมัน ออกจากเส้นใยก่อนปั่นเข้าด้วยกันเพื่อผลิตเส้นด้าย และกระบวนการทำความสะอาดสิ่งสกปรกนี้เอง ในอุตสาหกรรมสิ่งทอนิยมใช้ โซดาไฟ ด้วยความเข้มข้นประมาณ 20 – 25% ไปแช่เส้นใย 25 – 40 นาที เพื่อทำความสะอาดและเพื่อให้เซลลูโลสในเส้นใยคลายตัว นอกจากนั้น ยังช่วยเพิ่มคุณสมบัติการดูดซับสีย้อมและสารเคลือบได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เส้นใยมันวาว อ่อนนุ่ม ต้านทานการเกิดรอยยับและความทนทาน ทำให้สามารถถักทอได้ง่ายขึ้นด้วย นั่นเอง

  2. กระบวนการเมอร์เซอร์ไรซ์ (Mercerized) : หรือสามารถอธิบายได้แบบง่ายๆ ก็คือ การชุบด้วย โซดาไฟ (Sodium hydroxide) กระบวนการนี้จะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของเนื้อผ้า ซึ่งโดยส่วนมากจะใช้กับผ้าฝ้ายและผ้าฝ้ายผสมเป็นหลัก เพราะหลังจากการบำบัดผ้าด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมคาร์บอเนตแล้ว ส่วนประกอบที่เป็นด่างในสารเหล่านี้จะเปิดโครงสร้างโปรตีนของเส้นใย ช่วยให้ดูดซับสีย้อมได้ดีขึ้น เพิ่มความนุ่มอีกทั้งยังเพิ่มความความแวววาวและแข็งแรงของเส้นใยผ้าได้ด้วย

  3. การฟอกขาว (Bleaching) : การใช้ โซดาไฟ (Sodium hydroxide) ในขั้นตอนของการฟอกขาว (Bleaching) นั้นเป็นสารเคมีที่ไม่ทำอันตรายเส้นใยธรรมชาติ อย่างเช่น เส้นใยผ้าฝ้าย อีกทั้งยังได้ความขาวที่คงทนถาวรอีกด้วย

  4. การย้อมสี (Dyeing) : โซเดียมไฮดรอกไซด์ยังมีบทบาทในกระบวนการย้อมสีผ้าอีกด้วยเพราะเป็นด่างที่เข้มข้น โดยการใช้ผสมกับสีย้อมถังและซัลเฟอร์เพื่อช่วยให้ละลายได้ง่าย เป็นต้น

  5. การลอกแป้ง (Desizing) : หลังขั้นตอนการย้อมและพิมพ์ผ้า โซดาไฟ จะถูกใช้ในกระบวนการ desizing เพื่อสลายและกำจัดสารลงแป้ง (Sizing) ที่มีอยู่ในเส้นด้ายยืนเพื่อให้ผ้าดูดซึมสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะกระบวนการทอผ้าจะต้องมีการลงแป้งเส้นด้ายยืนก่อน และแป้งที่เคลือบจะกระทบต่อการดูดซึมน้ำ สี และสารเคมีของเส้นใย

  6. การตกแต่งขั้นสุดท้าย : ในขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตสิ่งทอ โซดาไฟ (Sodium hydroxide) จะถูกนำมาใช้ในกระบวนการตกแต่งขั้นสุดท้ายต่างๆ รวมถึงการสร้างพื้นผิวที่ต้านทานการยับบนผ้าที่เป็นเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย เป็นต้น

การใช้ โซดาไฟ ในอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศต่างๆ

  • อุตสาหกรรมสิ่งทอฝ้ายของบังคลาเทศ : บังคลาเทศเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำที่ขึ้นชื่อเรื่องอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งทอจากฝ้าย ซึ่งกระบวนการชุบหรือการเมอร์เซอร์ไรซ์ มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพที่เหนือกว่าของผ้าฝ้ายจากบังคลาเทศ ทำให้เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดต่างประเทศ

  • อุตสาหกรรมเดนิมของอินเดีย : อุตสาหกรรมการผลิตผ้าเดนิมของประเทศอินเดีย เป็นอีกตัวอย่างของการใช้ โซดาไฟ ในระหว่างการผลิตผ้าเดนิม คือการลบขนาดที่ใช้กับเส้นด้ายในระหว่างกระบวนการทอผ้า โซเดียมไฮดรอกไซด์ถูกนำมาใช้เพื่อทำให้มั่นใจว่าจะได้กระดานชนวนที่สะอาดสำหรับกระบวนการย้อมและตกแต่งขั้นสุดท้ายในภายหลัง ซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากต่อผ้าเดนิมคุณภาพสูงที่ผลิตในอินเดีย

  • กลุ่มสิ่งทอในบ้านของตุรกี : ประเทศตุรกีนั้นมีชื่อเสียงเรื่องสิ่งทอภายในบ้านที่มีคุณภาพสูง เช่น ผ้าเช็ดตัวและผ้าปูที่นอน ในการผลิตสิ่งเหล่านี้มีขั้นตอนการใช้ โซดาไฟ เพื่อปรับคุณภาพของเส้นใยให้มีความรู้สึกนุ่มนวลและเรียบเนียน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของอุตสาหกรรมสิ่งทอภายในประเทศของตุรกี

  • อุตสาหกรรมผ้าไหมในประเทศจีน : อุตสาหกรรมผ้าไหมของจีนเป็นอุตสาหกรรมอีกประเภทหนึ่งที่ประโยชน์จากการใช้ โซดาไฟ ในระหว่างการประมวลผลไหมดิบ โซเดียมไฮดรอกไซด์จะถูกใช้เพื่อขจัดเซริซิน ซึ่งเป็นสารที่เคลือบเส้นใยไหม กระบวนการนี้เรียกว่าการลอกกาว (Degumming) เพื่อให้มั่นใจว่าผืนผ้ามีความนุ่มและเป็นมันเงาอันเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมจีน

บทสรุป : แม้ว่า โซดาไฟ จะเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอมานานหลายทศวรรษ เพราะมีประโยชน์ที่หลากหลายและจำเป็นในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตสิ่งทอ แต่สิ่งสำคัญคือต้องเน้นการจัดการด้วยความระมัดระวัง ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เมื่อต้องรับมือกับโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นด้วย

หากคุณกำลังมองหา โซดาไฟ (Sodium hydroxide) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Caustic Soda หรือเคมีภัณฑ์ชนิดอื่นๆ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมของคุณ บริษัท อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำกัด มีเคมีภัณฑ์คุณภาพสูงที่ผลิตขึ้นอย่างมีมาตรฐานสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมมากมายหลายประเภท จากแหล่งผลิตทั้งในและต่างประเทศที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศ ทั้งในเรื่องของคุณภาพ, ความเอาใจใส่ต่อลูกค้าและการให้บริการที่ตรงต่อเวลา


ติดต่อสอบถามข้อมูล โซดาไฟ หรือสั่งซื้อสินค้า

https://www.rhkchemical.com/
โทร : 02-394-0222
Line id : @rhkgroup
อีเมล: rhkgroup@hotmail.com, mktg@rhkchemical.com