คลอรีนน้ำ หรือ Sodium hypochlorite มีประโยชน์อะไรบ้าง

คลอรีนน้ำ หรือ Sodium hypochlorite มีประโยชน์อะไรบ้าง?

คุณสมบัติและการใช้งานของ คลอรีนน้ำ หรือ Sodium hypochlorite คืออะไร?

คลอรีนน้ำ หรือ Sodium hypochlorite

Sodium hypochlorite (NaClO) หรือ คลอรีนน้ำ เป็นสารเคมีที่มีสูตรเคมีประกอบไปด้วยโซเดียม (Sodium : Na) และไฮโปคลอไรท์ (Hypochlorite : ClO-) ซึ่งเป็นอนุภาคประจุลบ โดยสารนี้มีลักษณะเป็นของเหลวและมีสีเหลืองอ่อนถึงสีเทาขึ้นอยู่กับความสะอาดและความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง Sodium hypochlorite มีความสามารถที่หลากหลาย ตั้งแต่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคและจุลินทรีย์ ไปจนถึงการทำความสะอาดพื้นที่หรือสถานที่ต่าง ๆ แม้แต่กระบวนการผลิตสารเคมีในอุตสาหกรรมเคมีก็ยังสามารถนำคลอรีนน้ำมาใช้ประโยชน์ได้

ทำความรู้จักกับ คลอรีนน้ำ หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite) เป็นสารประกอบที่มีเกลืออยู่ในนั้น เมื่อละลายน้ำจะมีคุณสมบัติในการฟอกขาวและจะปล่อยสารคลอรีนออกมา เมื่อน้ำที่ละลายสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ออกมาจนมีค่า pH = 11 จะให้มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้หลายชนิด จึงนิยมนำมาทำน้ำยาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคนั่นเอง

โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite, NaOCl) หรือ คลอรีนน้ำ 10% ก็คือคลอรีนที่นิยมนำมาใช้สารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย, ไวรัส, จุลินทรีย์ในน้ำและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการนำไปใช้เป็นส่วนผสมของน้ำยาซักผ้าขาว และการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

คลอรีนน้ำ ต่างจากคลอรีนทั่วไปหรือไม่?

ความจริงแล้ว คลอรีน (Cl₂) และโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite - NaClO) มีโครงสร้างทางเคมีแตกต่างกัน จึงถือเป็นสารเคมีคนละชนิด แต่มีความเกี่ยวข้องกัน เนื่องจากมีคุณสมบัติและความสามารถบางประการเหมือนกัน คือสามารถนำมาใช้เป็นสารทำลายเชื้อโรคและจุลินทรีย์เพื่อการทำความสะอาดได้ แม้ว่า Sodium hypochlorite จะถูกเรียกว่า คลอรีนน้ำ แต่ก็มีความแตกต่างกันในประการหลายประการ อาทิ:

 • ลักษณะทางกายภาพ : คลอรีน (Cl₂) มีลักษณะเป็นก๊าซ ส่วนโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaClO) มีรูปแบบเป็นของเหลวหรือน้ำ
 • สี : คลอรีน (Cl₂) มีสีเหลืองแกมเขียว ส่วนโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaClO) มีสีเหลืองอ่อนจนถึงสีเทา
 • การใช้งาน : คลอรีน (Cl₂) เป็นสารเคมีที่สำคัญในการผลิตคลอรีนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คลอรีนน้ำ (โซเดียมไฮโปคลอไรด์ - NaClO) มีรูปแบบเป็นของเหลวสีเหลืองอ่อนจนถึงสีเทา สามารถใช้บำบัดน้ำและเป็นน้ำยาทำความสะอาดในระบบประปาและสระว่ายน้ำ หรือคลอรีนเม็ด (แคลเซียมไฮโปคลอไรท์) เป็นของแข็งสีขาวมีกลิ่นฉุนมากใช้เพิ่มค่า pH ในการบำบัดน้ำ เป็นต้น

คลอรีนน้ำ หรือ Sodium hypochlorite มีประโยชน์ใช้งานที่หลากหลาย ดังนี้

 1. เป็นสารฆ่าเชื้อโรคและเชื้อจุลินทรีย์
  อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า โซเดียมไฮโปคลอไรท์ มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อและทำลายแบคทีเรีย ไวรัสและจุลินทรีย์ได้มากกว่า 99% ในครั้งแรก และยังสามารถคงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่ง ทั้งนี้การฆ่าเชื้อโรคจะมีประสิทธิภาพได้ดีจะต้องมีปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ได้ทั้งในอุตสาหกรรม เช่น เกษตรกรรม ชุมชน ครัวเรือนทั่วไป หรือสถานที่สาธารณะที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษอย่าง โรงเรียน โรงแรมและโรงพยาบาล เป็นต้น


 2. ใช้เพิ่มค่า pH ในกระบวนการบำบัดน้ำประปา
  คลอรีนน้ำ หรือโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaClO) สามารถใช้เป็นสารทำลายเชื้อโรคในระบบประปา โดยทำหน้าที่เป็นสารเคมีที่ช่วยเพิ่มค่า pH ในกระบวนการบำบัดน้ำประปา เพื่อให้น้ำประปามีความสะอาดและปลอดภัยสำหรับการบริโภคมากขึ้น ที่เรียกว่ากระบวนการอิเล็กโทรลิซิส (Electrolysis) คือการแปรสภาพน้ำเกลือ โดยการนำพลังงานไฟฟ้าผ่านน้ำทำให้สารประกอบต่าง ๆ ในน้ำเกลือให้แตกตัวเป็นไอออน และเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกัน ซึ่งในน้ำเกลือนี้จะมีสารประกอบใหม่เกิดขึ้นเป็นด่างธรรมชาติที่ชื่อว่า โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite) ที่มีความปลอดภัยต่อการอุปโภคและบริโภคของมนุษย์


 3. ทำความสะอาดและกำจัดเศษเนื้อเยื่อในคลินิกทันตกรรม
  นอกจากนี้คลอรีนน้ำ หรือโซเดียมไฮโปคลอไรด์ สามารถใช้ความสะอาดและกำจัดเศษเนื้อเยื่อรวมถึงทำลายแบคทีเรียในบริเวณรากฟันในคลินิกทันตกรรมได้ด้วย นอกจากนั้น ในปี ค.ศ. 2013 มีนักวิจัยใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ความเข้มข้น 0.005% เพื่อบำบัดอาการอักเสบของผิวหนังอันเนื่องมาจากการได้รับรังสีจนผิวหนังเสียหาย โดยใช้ล้างทำความสะอาดผิวหนัง จะช่วยทำให้แผลสมานได้ดีและช่วยลดความเสียหายของผิวหนังได้ดีกว่าการใช้น้ำทำความสะอาดเพียงอย่างเดียว


 4. ใช้ในการผลิตสารเคมีหลายประเภท
  ในบางครั้งมีการใช้ คลอรีนน้ำ หรือโซเดียมไฮโปคลอไรด์ เพื่อป้องกันการระเหยเป็นก๊าซที่อาจเกิดจากสารเคมีอื่น ๆ ที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นตัวทำละลายในยาฆ่าแมลง พลาสติก สิ่งทอ รวมถึงการทำสบู่ โซดาไฟและการผลิตเยื่อกระดาษอีกด้วย


 5. ใช้เป็นสารฟอกขาว
  โซเดียมไฮโปคลอไรท์ถือเป็นสารฟอกขาวที่ทรงพลังของอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ สิ่งทอและวัสดุอื่น ๆ รวมถึงการเป็นน้ำยาทำความสะอาดเพื่อทำให้พื้นผิวบริเวณต่าง ๆ ขาวมากขึ้น


 6. ใช้ฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ
  คลอรีนน้ำ นอกจากจะถูกใช้ฆ่าเชื้อโรคในระบบน้ำประปาและระบบน้ำในอุตสาหกรรมได้แล้ว ยังนิยมนำมาใช้เพื่อทำให้สระว่ายน้ำปราศจากเชื้อโรค แบคทีเรียและจุลินทรีย์ต่าง ๆ โดยจะช่วยรักษาสมดุลค่า pH ของน้ำให้มีความสะอาดและป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้

การใช้ คลอรีนน้ำ หรือ Sodium hypochlorite ให้ปลอดภัย

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดหรือสัมผัสสารที่มีฤทธิ์เป็นกรด เพราะจะทำให้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ปล่อยแก๊สคลอรีนออกมามากจนเกินไป และทำให้เกิดอันตรายต่อผู้สูดดมได้ ดังนั้นจะต้องระวังเรื่องการจัดเก็บสารเคมีนี้ให้อยู่ในที่ที่เหมาะสม

 • ห้ามทิ้ง คลอรีนน้ำ หรือSodium hypochlorite เข้มข้นลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพราะจะเป็นพิษต่อสัตว์น้ำต่างๆ และกระตุ้นให้สัตว์น้ำเกิดการกลายพันธุ์ได้

 • โซเดียมไฮโปคลอไรท์จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ถ้าเป็นส่วนผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว ฆ่าเชื้อโรค และจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • หากมีการกลืน คลอรีนน้ำ เข้าไปร่างกายจะทำให้เกิดอาการปวดแสบในท้อง ท้องเสีย อาเจียน ไอและเกิดแผลในคอ หากสารนี้สัมผัสผิวหนังและตา จะก่อให้เกิดอาการแสบร้อนและแดงบริเวณที่โดน

 • หากว่ายน้ำในสระที่มีปริมาณคลอรีนมากเกินไป อาจรู้สึกแสบคันตามผิวหนังหรือทำให้ตาแดงได้ แนะนำให้รีบขึ้นจากสระว่ายน้ำแล้วใช้น้ำสะอาดล้างจนทั่วร่างกายและเช็ดตัวให้แห้งสักครู่ อาการจะดีขึ้นเอง

นี่คือประโยชน์ของสารเคมีที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรค ไวรัส และแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพที่นิยมใช้กันทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนอย่างแพร่หลาย ที่เรียกว่า คลอรีนน้ำ หรือ Sodium hypochlorite ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีหลายอุตสาหกรรมนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย แต่ถึงกระนั้น การใช้งานสารเคมีให้ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือ การศึกษาวิธีใช้งานสารเคมีนั้นอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติ เพื่อให้เกิดโทษหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติและผู้บริโภคด้วย

หากคุณกำลังมองหา คลอรีนน้ำ (Sodium hypochlorite) หรือเคมีภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมของคุณ บริษัท อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำกัด นั้น มีเคมีภัณฑ์คุณภาพสูงที่ผลิตขึ้นตรงตามมาตรฐานเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมมากมายหลายประเภทที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จากแหล่งผลิตทั้งในและต่างประเทศ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศ ทั้งความเอาใจใส่ต่อลูกค้า และการให้บริการที่ตรงต่อเวลา


ติดต่อสอบถามข้อมูล โซดาไฟ หรือสั่งซื้อสินค้า

https://www.rhkchemical.com/
โทร : 02-394-0222
Line id : @rhkgroup
อีเมล: rhkgroup@hotmail.com, mktg@rhkchemical.com